Rastlinná výroba

Hlavnou činnosťou rastlinnej výroby  je  pestovanie obilnín, pšenice, jačmeňa, pestovanie repky, slnečnice a kukurice.

Veľmi významnou a cennou súčasťou nášho družstva sa v poslednom období stáva špecializovaná rastlinná výroba. Tradíciu má pestovanie viniča a výroba vína o čom sa možete dočítat viac v sekcii "Vinárstvo". Novinkou je pestovanie jahôd.

V neposlednom rade a veľmi dôležitý článok je pôda. Pôda Vás vlastníkov o ktorú sa staráme a obhospodarujeme v najlepšej viere a odbornosti, uvedomujúc si, že je to základný výrobný prostriedok. Zároveň sa snažíme získať každú pôdu, pretože bez obrobenej pôdy nebude poľnohospodárska výroba, výroba potravín a náš život bude ochudobnený o krásu nášho vidieka.

Rastlinná výroba - kontakt - fakturácia komodít - rastlinavyroba@gmail.com

Prehľad hlavných ukazovateľov v rastlinnej výrobe

Výmera pestovaných plodín

Produkcia pestovaných plodín

Produkcia pestovaných plodín v pomere t/ha