Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

Naše družstvo vzniklo v roku 1974. Tak ako celá spoločnosť aj naše družstvo prešlo zmenami, vzostupmi a pádmi a neustále sa prispôsobovalo meniacim sa podmienkam. Veľkým úspechom je, že sme tu a snažíme sa nielen rozumne hospodáriť, ale aj byť tu pre Vás, našich zákazníkov.

Náš chotár leží v severných cípoch Podunajskej nížiny pod úpätím Tríbeča pár kilometrov od mesta Nitra. PD Ivanka pri Nitre hospodári na 2 065 ha poľnohospodárskej pôdy z toho vinice predstavujú 25 ha. Nachádzame sa na území katastrov obcí Ivanka pri Nitre, Branč a Krškany, ktoré sú mestskou časťou Nitry.

Základom úspechu sú ľudia a ako vedia uplatniť svoje schopnosti v prospech podniku. Bez schopných ľudí nemožno očakávať výsledky.

Našou hlavnou činnosťou je výroba rastlinných komodít, ako sú pestovanie obilnín, pšenice, jačmeňa, pestovanie repky, slnečnice a kukurice, ale za tradičné považujeme aj chov hovädzieho dobytka, chov mäsového dobytka pre potreby vlastného bitúnku, pestovanie viniča, výroba vína a najnovšie pestovanie jahôd.