Polnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

Družstvo je v Obchodnom registri zapísané pod obchodným menom Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, IČO: 00 198 331, so sídlom Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre.

Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.12.1973 zlúčením JRD Branč, Dolné Krškany, Gergelová a Ivanka pri Nitre. Bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Nitre uznesením č. 293/73-R zo dňa 27.12.1973 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zákona č. 49/59 Zb. Deň ku ktorému bolo družstvo zapísané do podnikového registra je 2.1.1974

Hlavnou činnosťou je :

  • podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja,
  • výroba mäsa a mäsových výrobkov( mäsiarstvo a údenárstvo),
  • výroba hroznového vína,
  • výroba hotového krmiva,
  • maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami,
  • prevádzka bitúnku: kúpa živých ošípaných, ich následná porážka, predaj bravčových polovíc a deleného čerstvého mäsa, a výroba mäsových výrobkov.

Poľnohospodárske družstvo bolo založené v roku 1974 a za roky svojej existencie prešlo mnohými reformami a prispôsobilo sa moderným požiadavkám.
Družstvo má 3 závody, rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, bitúnok a mäsovýrobu s vlastnou predajňou.

E-mailové kontakty na konkrétne úseky riadenia a výrobné strediská:

robert.meszaros@pdivanka.sk Predseda PD
dana.klenkova@pdivanka.sk Vedúca Ekonomického úseku
pdpoda@pdivanka.sk Nájomné a evidencia pôdy
personalne@pdivanka.sk Oddelenie personalistiky a miezd
jana.farkasova@pdivanka.sk Finančná učtáreň
bozena.luspajova@pdivanka.sk BOZP
bitunok@pdivanka.sk Bitúnok
andrej.durcansky@pdivanka.sk Rastlinná výroba
filip.sladecek@pdivanka.sk Živočíšna výroba
 
©2013 PD Ivanka pri Nitre