Výroba vína – súhra faktorov, ktoré nepodceňujeme

Nitrianska vinohradnícka oblasť sa v porovnaní s ostatnými vinohradníckymi oblasťami Slovenska vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny. V tejto oblasti neďaleko Nitry hospodári PD Ivanka pri Nitre, ktoré sa v posledných rokoch pustilo do obnovy vinohradov a investovalo do technológie výroby vína.

Výroba vína – súhra faktorov, ktoré nepodceňujeme

PD Ivanka pri Nitre dnes hospodári v katastroch obcí Ivanka pri Nitre, Branč a Krškany, ktoré sú mestskou časťou Nitry, na 2035 hektároch poľnohospodárskej pôdy z toho je 2012 hektárov ornej pôdy a 23 hektárov viníc. Hlavnou činnosťou podniku je výroba rastlinných komodít. Od tradičného chovu hovädzieho dobytka v posledných rokoch ustúpili. Venujú sa len odchovu mladého dobytka a v menšej miere chovu mäsového dobytka plemena Charolais pre potreby vlastného bitúnku. Pustili sa však do špeciálnej rastlinnej výroby výsadbou jahôd na ploche 2,6 hektáre. Prvý minuloročný samozber, určený pre záujemcov z Nitry a okolia, dopadol viac než úspešne. Druhý, oveľa náročnejší projekt sa týka rekonštrukcie vinohradov a investícií do technológie výroby vína.

Vízie a vôľa investovať

„Aby vinohradníctvo a vinárstvo mohlo napredovať potrebujete mať víziu a vôľu investovať nemalé finančné prostriedky, napr. do vysádzania nových odrôd, taktiež do moderných technológií výroby vína. Samozrejme, odrazili sme sa od základu vybudovaného v minulosti,“ povedal v úvode Ing. Róbert Mészaroš, predseda PD Ivanka pri Nitre, podľa ktorého je momentálny technologicky stav pivnice a objem výroby vhodný najmä pre privátnu klientelu. Aj preto by sa radi rozhodli uberať cestou výroby prívlastkových vín vyššej kvality. Potenciál výroby v objeme 26 až 30 tisíc litrov vína ročne odpovedá aktuálnym spracovateľským kapacitám.

S využitím reštrukturalizačných projektov

Od roku 2017 v PD Ivanka pri Nitre s pomocou reštrukturalizačných projektov každoročne obnovuje cca 4 hektáre vinohradov. Nie je to veľa, ale nemôžu zabúdať aj na ostatné činnosti a preto sa snažia investície rozdeľovať proporcionálne .Postupne vysadili pre túto oblasť viaceré zaujímavé odrody: rizling rínsky, rulandské šedé, pálavu, alibernet a muškát moravský. Zo známych slovenských novošľachtencov sa rozhodli pre odrody devín, hron a dunaj. Ako uviedol R. Mészároš, rozhodli sa pre širšiu škálu odrôd, aby sme uspokojili čo najviac spotrebiteľov. Taktiež rozšírili výsadby odrôd, ktoré už majú a darí sa im v týchto podmienkach., napr. chardonay a rizling vlašský. V tomto roku pokračujú vo vyklčovaní ďalšej plochy starej vinice, na ktorej v roku 2021 plánujú vysadiť pálavu, frankovku a noriu. 

„Starý vinohrad má 27 rokov, pričom aj takto staré výsadby môžu produkovať dostatok kvalitného hrozna, ale v tomto prípade, najmä zlý zdravotný stav a hlavne nevhodne zvolený podpník sa podpísal na jeho celkovej slabej kondícii. Rozhodli sme sa preto starý vinič postupne vyklčovať a nahradiť novými výsadbami – na vhodnom podpníku a využiť tak potenciál týchto pôd a podmienok,“ objasnil dôvody obnovy vinohradov Ing. Tibo Koščo, externý poradca pre výrobu vína v PD Ivanka pri Nitre.

Čo sa týka skladby odrôd viniča, je pozoruhodná, aj z pohľadu dorobených vín a samotných konzumentov vína. V rámci prvých degustačných akcií mladých vín ročníka 2019 dostali vinári z Ivanky samé pozitívne odozvy, čomu sa tešia. „Základom je samozrejme kvalita dopestovaného hrozna, ktorú oceňuje aj náš dlhoročný obchodný partner Vinárske závody Topoľčianky. Hlavne odrody sauvignon, a taktiež svätovavrinecké, sú pre ich výrobu vína veľmi zaujímavé,“ dodal R. Mészároš.

Moderná technológia v spojení s klasickou pivnicou

„Môžeme povedať, že naša technológia je po investíciách na dobrej úrovni, ktorú používajú menší vinári vyrábajúci prívlastkové vína. Riadené kvasenie zaručí teplotnú kontrolu nad procesom kvasenia,“ uviedol T. Koščo, „v spojení s klenbovou podzemnou pivnicou z tehál, ktorá je veľkou vzácnosťou - udržuje stabilnú teplotu počas celého roka a nenahradí ju žiadna klíma.“ Na dlhšiu archiváciu či vyzrievanie vína je práve stabilná teplota výhodou. Samotná pivnica, ktorá dýcha neopakovateľnou atmosférou, je cez 40 metrov dlhá a takmer 15 metrov široká. 

Vínami zaujali

Lokalita s malebnými vinicami ponúka priam ideálne podmienky pre zážitkovú turistiku spojenú s vínom. „Je tu priestor pre rôzne podujatia, degustácie, ktoré sme si predsavzali realizovať. Prioritou sú pre nás reštauračné a hotelové zariadenia, ktoré majú záujem o tunajšie vína, keďže hospodárime v bezprostrednej blízkosti krajského mesta,“ dodal R. Meszároš.

PD Ivanka pri Nitre svojimi vínami zaujala na Nitrianskom vínnom festivale, ktorý sa v minulom roku začiatkom novembra už po desiatykrát uskutočnil v hradných pivniciach pod Nitrianskym hradom. Pozornosti sa tešia aj na regionálne známom festivale Jánskych vín, ktorý sa pravidelne dvakrát do roka uskutočňuje vo vinohradoch v Dolných Krškanoch. Podľa R. Meszároša je to signál, že sa do povedomia regiónu dostávajú nielen ako producenti hrozna, ale aj ako výrobcovia vína.

Ideálne podmienky pre pestovanie

Nitriansky vinohradnícky región je vhodný pre pestovanie odrôd ako sú rizling vlašský, rizling rýnsky a veltlín zelený. Darí sa tu aj odrode chardonnay, ktorá tu nemala tradíciu v pestovaní,“ uviedol T. Koščo a ďalej dodal: „Naše vinohrady sa nachádzajú na miernom - na juh až juhozápad otočenom svahu, vďaka čomu sú dobre presvetlené. Lokalita Bita je veľmi vhodná pre pestovanie tramínu, dunaja, alibernetu a pálavy. V týchto podmienkach má pestovanie uvedených odrôd veľký potenciál, čo je dôležité – veľmi dobre dozrievajú do štádia, ktoré je vhodné na výrobu prívlastkových vín. V minulom roku cukornatosti dosahovali 23 až 24 stupňov. T. Koščo: „V rámci zonácie sme okrajová lokalita pre výrobu červených vín, ale tým, že sa otepľuje, hrozno pre ich výrobu vie v našich podmienkach dozrieť do požadovaných cukornatostí. Vyrobili sme kvalitný cabernet sauvignon, ktorý je extraktívny, pričom cukornatosť dosiahol takmer 24 stupňov.“ Jeho výrobu v nasledujúcej sezóne plánujú rozšíriť.

Dôraz na zelené práce a zber 

V PD Ivanka pri Nitre uplatňujú rez so stredným zaťažením, to znamená na 6 - 8 očiek a ponechaním jedného výhonu. V budúcnosti by sa zamerali aj na prerieďovanie počtu strapcov, čím sa podporí veľkosť i kvalita ponechaných. Časťou produkcie idú naďalej cez kvantitu, pretože vinica nežije len z vína, ale aj z celkovej produkcie hrozna čo pomáha aj ekonomicky.

Zber určujú pre každú odrodu individuálne, podľa priebehu počasia, vyzretosti, cukornatosti, atď. V úrodách sa zatiaľ pohybujú v rozpätí 6-10 ton hrozna z hektára. Aj keď posledná sezóna čo do množstva patrila k tým priemerným spracovali takmer 26 ton hrozna a väčšinu produkcie, cez 60 ton predali.

„Všetko dopestované hrozno ani neplánujeme spracovať, pretože by sme museli niekoľkokrát znásobiť spracovateľské kapacity a to nie je náš cieľ,“ uviedol R. Mészároš.

K uvedenému T. Koščo dodal: „Technologicky nastavený svet prechádza do maximálnej možnej miery na mechanizované práce - na rezy aj zber. V našom prípade a pri tomto množstve produkcie, vieme zatiaľ zber realizovať ručne. Navyše pivnicu s technológiou spracovania máme priamo pri vinohradoch, čo je naša veľká výhoda. Hrozno neprevážame a po zbere ho dokážeme okamžite spracovať.“ Samotný zber, rovnako aj rez viniča, okrem troch stabilných zamestnancov, zabezpečujú brigádnikmi.

Bez investícii to nejde

V budovaní viníc využívajú už spomenuté reštrukturalizačné projekty. Náklady na obnovu viníc sa podľa R. Mészároša šplhajú do výšky 20 000 euro na hektár.

Veľké investície si vyžiadala aj samotná technológia výroby vína. „Ideme postupnými krokmi k cieľom, ktoré sme si vytýčili. Jedným z nich je napríklad vybudovať prémiovú značku vín s označením Bita – čo je názov honu, ktorý je podmienkami v rámci Nitrianskej vinohradníckej oblasti jedinečný,“ objasnil R. Mészaroš. 

Rekonštrukčnými úpravami prechádza aj budova pivnice, aby vyhovovala plánovanej výrobe, napr. naposledy vybudovaním priestorov pre fľašovaciu linku s dôrazom na sterilné prostredie.

Práce a aktivity v najbližšom období

Pri otázke, čo ich čaká v nasledujúcom období sa R. Meszároš zamyslel odkiaľ vôbec začať: „Roboty máme viac než dosť, všetko je to o ľuďoch a ich nastavení. Som preto rád, že sa nám podarilo získať takého spolupracovníka ako je pán T. Koščo.“ Myslím , že sme si sadli a myšlienkovo aj ľudsky. Ďalej dodal: „Čaká nás ďalšie stáčanie vína, pokračujeme v reze, ktorý sme začali ešte v decembri. Na jar, hneď ako to počasie dovolí, odštartujeme likvidáciu starého vinohradu s čím následne súvisí rigolovanie pôdy, sejba medziplodiny a hnojenie. Pokračovať budeme v prácach na rekonštrukcii budovy vínnej pivnice.“

Na poli marketingových aktivít sa okrem regionálnych výstav plánujú zúčastniť prestížnych podujatí, napr.: Víno Bojnice, Víno Tirnavia International Wine Competition, ktorá je považovaná za najlepšiu, ale aj najprísnejšiu vinársku súťaž na Slovensku, Víno Pezinok, ktorú zastrešuje Združenie Malokarpatská vínna cesta s nemalým cieľom uspieť medzi 100 najlepšími vínami Slovenska. Samozrejme, že sledujeme aj skúsených vinárov, ktorý sú stabilnými hráčmi na trhu, a ak môžeme radi sa niečo poučíme. Je ťažko sa dostať do povedomia zákazníkov, ale ešte ťažšie je si získanú dôveru udržať.

Vinohrad – záväzok na 30 rokov

V agrobiznise je pestovanie viniča a výroba vína v súčasnosti mimoriadne náročné.

„Vinohrad je veľký záväzok a to minimálne na 30 rokov dopredu. Vyžaduje si nielen množstvo investícií, ale aj ľudskej invencie. Sme ešte len na začiatku, ale to, čo sme doteraz dosiahli, nás zaväzuje nepoľaviť v práci. Nič a nikoho neoklamete, dnešný zákazník je veľmi citlivý. Je to súhra množstva faktorov, ktoré nepodceňujeme,“ dodal na záver R. Mészároš.

Autor: Viera Uvírová, Roľnícke noviny
Foto: Viera Uvírová